Werving verkiezingskandidaten voor mei in volle gang!

flyer1

Partij mei heeft er zin in! Binnenkort barsten de verkiezingen alweer los. Mei zal daarbij weer als vanouds op zowel facultair als centraal niveau aanwezig zijn. Met zijn allen vechten voor onderwijskwaliteit, zoals het hoort! Op dit moment wordt de nieuwe lichting raadsleden geworven!

Ben jij een betrokken student, en heb je interesse in een raadsjaar? Stuur dan een email naar studentenpartijmei@gmail.com. Een van de leden van de commissie zal dan al je mogelijke vragen hierover beantwoorden. Je kan daar uiteraard ook direct flyerachterkantsolliciteren. We zien dan graag je motivatie en CV tegemoet en zullen je berichten over een gesprek met onze sollicitatiecommissie. De informatie voor de aanmelding voor de partij zelf is hier te vinden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Yael, Mylene, Frank en Ino. Mocht je ze tegenkomen in een van de UvA-gebouwen, dan kun je hen natuurlijk ook altijd persoonlijk even aanschieten.

Ons beleidsplan is hier te vinden. Hou deze website in de gaten voor verdere updates!

Een vrolijke mei-groet van het bestuur! En: onthoud de deadline van 20 maart!

Een belangrijke notitie: iedereen heeft in week zes een mail gehad van de UvA over de verkiezingen. Via stem.uva.nl kan elke student kijken of de inschrijving in het Kiesregister klopt.

Ons bestuur, v.l.n.r. met Mylene, Ino, Yael en Frank.

Bestuur 13

 

 

 

Posted in Nieuws, Verkiezingen | Comments Off

Nieuwe decaan rechtenfaculteit UvA

Er is een nieuwe decaan benoemd voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Vorig jaar is bekend geworden dat Edgar du Perron, de decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid en meervoudig Docent van het Jaar van de UvA, ging vertrekken om plaats te nemen in de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden.

Om die reden moest er een nieuwe decaan worden gezocht voor de faculteit. Na overleg tussen tussen het bestuur en onder andere de betreffende studentenraad is de heer André Nollkaemper tot decaan benoemd. De goede kennis van het recht en de zeer diverse werkervaring die Nollkaemper heeft opgedaan maken hem tot een goede beslissing.

Hij is niet nieuw aan de UvA. Sinds 1998 is Nollkaemper actief als professor van het internationaal publiekrecht. Hij heeft ook reeds bestuursfuncties uitgevoerd, zoals het vice-decaanschap bij Onderzoek van de universiteit.

Partij mei wenst hem alle succes toe om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de rechtenfaculteit omhoog gaat. Daarbij zal hij een goed oog moeten houden op de facultaire financiën en, vanzelfsprekend, de kwaliteit van het onderwijs.

De benoeming zal vanaf 1 mei 2016 van kracht zijn en beslaat een periode van vijf jaar.

Posted in Nieuws | Comments Off

Nieuw bestuur partij mei

Het nieuwe bestuur van partij mei is hard bezig.

De partij heeft een zware tijd doorgemaakt in 2015, maar zal zich desondanks in 2016 opnieuw inzetten om de studenteninspraak aan de Universiteit van Amsterdam te verzekeren. Het nieuwe bestuur is het dertiende bestuur. Het succes in vele eerdere jaren zal niet worden gebruikt om er vanuit te gaan dat het dit jaar automatisch weer een succes wordt. Daar moet hard voor gewerkt worden, en daar is het bestuur al hard mee bezig.

Wij zijn op dit moment bezig met het intern voorbereiden van de verkiezingen, waarna nieuwe mensen zullen worden geworven die zich willen gaan inzetten voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs.

De website zal ook weer beter up-to-date worden gehouden, zodat het gemakkelijker is de partij te volgen. Het beleidsplan is hier te vinden.

Jullie horen van ons!

Het dertiende bestuur van partij mei

Bestuur 13

Posted in Activiteiten, Nieuws | Comments Off

Voorzitter Studentenpartij mei treedt af

Maandag 13 april jl. zijn de kieslijsten van Studentenpartij mei te laat ingeleverd bij het Centraal Stembureau. Meer dan 35 kandidaten, studentenpartij mei zelf en de kwaliteit van medezeggenschap op de Universiteit van Amsterdam zijn de dupe geworden van deze grote fout. Voorzitter Tom Tawfik trekt zijn conclusies als eindverantwoordelijke en heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) gevraagd zijn ontslag te accepteren. Continue reading

Posted in Nieuws | Comments Off

Studentenpartij mei verkiest lijsttrekker en doet mee in zeven kiesdistricten

In een volle Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek werden afgelopen donderdag tientallen mei‘ers door de Algemene Ledenvergadering verkozen. Studentenpartij mei doet dit jaar weer mee in zeven kiesdistricten (CSR, FMG, FGw, FdR, AMC, FNWI en FEB) en Pim Kelders is lijsttrekker voor de Centrale Studentenraad. Continue reading

Posted in Nieuws | Comments Off

mei gaat voortaan verder onder de naam april

Amsterdam – Na tien jaar heeft mei besloten om verder te gaan onder de naam april. Dit is een reactie op de komst van nieuwe partijen die vinden dat mei tegenwoordig niet meer in staat is studenten goed te vertegenwoordigen. mei wil met april laten zien dat ook grote, oude studentenpartijen kunnen vernieuwen.

Oud raadslid van de FSR FNWI en huidig lid van het campagneteam Rex Valkering ziet april als een nieuw begin voor mei: ‘Ook wij waren toe aan iets nieuws. Met april hopen wij weer aanspraak te mogen maken op studentvertegenwoordiging.’

Vervroeging van de studentenraadsverkiezingen zal het belangrijkste standpunt van april worden. Volgens oud mei-voorzitter Tom Tawfik gaat de partij mee met de tijd: ‘Studenten moeten steeds sneller afstuderen. april pleit voor verkiezingen in april. Als alles een maand opschuift, kunnen studenten ook eerder afstuderen!’

Posted in Nieuws | Comments Off

Nieuwe partijen moeten hun waarde nog bewijzen

mei is verheugd met de oprichting van nieuwe studentenpartijen en de toegenomen populariteit van medezeggenschap aan de Universiteit van Amsterdam.  Tom Tawfik, voorzitter van mei, is enthousiast over de toegenomen betrokkenheid van studenten: “Dit betekent dat de groep studenten die zich actief bezig wil houden met onderwijsbeleid groeit. Dat is goed nieuws! Wij hopen dat de toegenomen concurrentie zal leiden tot een aantrekkelijkere verkiezingsstrijd voor de kiezer. Een hogere opkomst zal onze geloofwaardigheid ten opzichte van bestuurders vergoten. Laten we er dus iets moois van maken!”.

Hoewel mei positieve ontwikkelingen in de medezeggenschap constateert, kan zij zich niet bestvinden in recente uitlatingen van nieuwe, facultaire partijen. mei zou een algemene partij zijn die niet in staat is om het belang van faculteiten te vertegenwoordigen. Daarnaast zou de partij zich niet onderscheiden van andere partijen. mei herkent zich niet in deze uitspraken.  Continue reading

Posted in Nieuws, Opinie | Comments Off

mei zoekt nieuwe raadsleden!

flyer1Deflyerachterkant studentenraadsverkiezingen komen er weer aan en dit betekent dat er nieuwe kansen zijn voor potentiële wereldverbeteraars! Heb jij een passie voor onderwijs? Wil jij ook af van het rendementsdenken? Wil jij verandering teweeg brengen? Meld je dan uiterlijk 22 maart aan via soco@kiesmei.nl

Voor meer informatie kun je te allen tijde contact opnemen met Tom Tawfik via 0616319075 of info@kiesmei.nl.

Posted in Nieuws, Verkiezingen | Comments Off

Meer macht en inspraak voor de medezeggenschap!

Door: Wibe van der Linden, commissievoorzitter Voorlichting & Organisatie, Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en GedragswetenschappenANP-31584396-2048x1329

De bezetters van het Maagdenhuis eisen méér democratie van het College van Bestuur. De idealen van het bezetterscollectief zijn nobel en sociaal wenselijk. Maar de vraag is of méér democratie de oplossing is. Meer democratie betekent namelijk niet per definitie betere democratie. De bezetters van het Maagdenhuis streven naar kwantitatieve democratie, terwijl de oplossing juist ligt in kwalitatieve democratie.

Jaarlijks worden tijdens de studentenraadsverkiezingen de studentenvertegenwoordigers op zowel facultair als centraal niveau gekozen. De studentenraden – ironisch genoeg het tastbare voortvloeisel van de alom bekende Maagdenhuisbezettingen uit de jaren ’70 – worden door rebellerende partijen weggezet als verlengstuk van het CvB. Heimelijk wordt de spot gedreven met de studentenvertegenwoordigers, die niets anders zijn “CV-builders”. Een parallel kan worden getrokken met de “graaiers” en “zakkenvullers” uit de vaderlandse politiek. Continue reading

Posted in Nieuws, Opinie | Comments Off

mei zoekt nieuwe kandidaten!

10251943_676746712391309_7554455076186411860_n

De studentenraadsverkiezingen komen er weer aan en dit betekent dat er nieuwe kansen zijn voor potentiële wereldverbeteraars! Heb jij een passie voor onderwijs? Wil jij ook af van het rendementsdenken? Wil jij meepraten over onderwijsbeleid en verandering teweeg brengen? Meld je dan via soco@kiesmei.nl. Voeg hier een CV en motivatiebrief aan toe. Je hoort van ons zodra je op gesprek kan komen.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of over de studentenraad kun je te allen tijde contact opnemen met Tom Tawfik via 0616319075 of tomtawfik@gmail.com.

Tot snel!

Posted in Activiteiten, Nieuws, Verkiezingen | Comments Off